Album ảnh phóng sự cưới của cặp đôi Bảo Khánh – Hồng Anh
Album ảnh phóng sự cưới của cặp đôi Minh Trường – Bích Ngọc
Album ảnh phóng sự cưới của cặp đôi Kiều Linh – Vĩnh Phúc
Album ảnh phóng sự cưới của cặp đôi Thăng Long – Vân Anh
Album ảnh phóng sự cưới của cặp đôi Tiến Dũng – Thu Hương